نقشه بردار

تحصیلات

 • فوق دیپلم نقشه برداری آزاد سما زاهدان از سال 1390 تا 92

سابقه شغلی

 • از سال 1390 تا 90
  تمام وقت شرکت شرکت ابریشم راه ایرانشهر - مدیر: خدارحم سندک زهی
  نقشه بردار - نقشه بردار
  دلیل ترک:
 • از سال 1392 تا 92
  تمام وقت شرکت کاریز راه ابریشم ایرانشهر - مدیر: نورالله اذر برزین
  نقشه بردار -
  دلیل ترک:
 • از سال 93 تا 93
  تمام وقت شرکت وش ساخت تفتان ایرانشهر - مدیر: اسفندیار شاهکرمزهی
  نقشه بردار - نقشه بردار
  دلیل ترک:
 • از سال 13994 تا 94
  تمام وقت شرکت یادمان راه بیژن ایرانشهر - مدیر: مهندس روشن
  نقشه بردار - نقشه بردار
  دلیل ترک:
 • از سال 13995 تا 95
  تمام وقت شرکت هلدینگ پارس فن نیکشهر - مدیر: مهندس قهرمانی
  نقشه بردار - نقشه بردار
  دلیل ترک:

مهارت

 • برق صنعتی مسلط - اموزش در فنی وحرفه ای

زبان

خواندننوشتنمکالمه
انگلیسیمتوسطمتوسطمتوسط

قدرت گرفته از رزومه وبلاگ

وبلاگ خالی است